Đường Trung Tâm Đà Lạt Là Những Đường Nào?

6515

Dưới đây là những đường gần trung tâm Đà Lạt và thời gian di chuyển đến trung tâm Đà lạt.

 • Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Cách chợ và hồ Xuân Hương 5-10p đi bộ)
 • Nguyễn Chí Thanh (Cách chợ và hồ Xuân Hương 5-10p đi bộ)
 • Thủ Khoa Huân (Cách chợ và hồ Xuân Hương 10-20p đi bộ)
 • Phan Như Thạch (Cách chợ và hồ Xuân Hương 10-20p đi bộ)
 • Bùi Thị Xuân (Cách chợ và hồ Xuân Hương 10 – 20p đi bộ)
 • Đường 3/2 (Cách chợ và hồ Xuân Hương 10-20p đi bộ)
 • Đường Phan Bội Châu (Cách chợ và hồ Xuân Hương 5p đi bộ)
 • Nguyễn Văn Trỗi (Cách chợ và hồ Xuân Hương 5-10p đi bộ)
 • Đinh Tiên Hoàng (Cách chợ và hồ Xuân Hương 15p đi bộ)
 • Nguyễn Văn Cừ (Cách chợ và hồ Xuân Hương 10-20p đi bộ)
 • Hoàng Văn Thụ (Cách chợ và hồ Xuân Hương 20p đi bộ)
 • Trần Phú (Cách chợ và hồ Xuân Hương 15-30p đi bộ)
 • Phan Đình Phùng (Cách chợ và hồ Xuân Hương 20 – 30p đi bộ)